Warunki korzystania

Ohrid4u oferuje różnorodne wycieczki, atrakcje, bilety, przygody i podobne produkty (zwane dalej `` Produktami ''), które można zarezerwować na stronie www.ohrid4u.com (zwanej dalej Platformą Rezerwacyjną, Witryną lub Witryną) i za pośrednictwem wyznaczonego partnera strony internetowe. Wszystkie produkty oferowane za pośrednictwem Ohrid4u są sprzedawane w imieniu Dostawców, na odpowiedzialność dostawców. Ohrid4u nie jest stroną umowy między Tobą jako klientem a dostawcą Produktu, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za warunki tej umowy, bezpośrednio ani pośrednio.

Akceptacja regulaminu.

Korzystanie z tej witryny internetowej podlega nieodwołalnej akceptacji bez zmiany niniejszych Warunków użytkowania, biznesowych warunków korzystania i naszej Polityki danych. Zgadzasz się korzystać z tej Witryny zgodnie ze wszystkimi powyższymi warunkami i z zastrzeżeniem wszystkich powyższych warunków.

Ohrid4u zastrzega sobie prawo do zmiany treści, struktury, funkcji Platformy Rezerwacyjnej w dowolnym momencie, w tym zawieszenia Serwisu w całości lub w części lub blokowania w całości lub w części dostępu do odwiedzających Serwis, bez powód, w dowolnym momencie i ze skutkiem natychmiastowym. Ohrid4u jest właścicielem i właścicielem wszystkich informacji publikowanych w Ohrid4u, w tym recenzji klientów, informacji o produktach i dostawcach. Wszystkie te informacje nie mogą być wykorzystywane ani rozpowszechniane przez żadną stronę, dopóki strony te nie otrzymają pisemnej zgody od Ohrid4u.

 

Regulamin

Zrzeczenie się

Oświadczenie o ochronie prywatności