Dokumenty podróżne

Dokument podróży

Wymagany jest paszport lub holenderski dowód osobisty. Dokument musi być ważny przez 90 dni od daty wyjazdu z Macedonii.

 

Wiza

Macedonia nie wymaga posiadania wizy na pobyt do 90 dni w ciągu 6 miesięcy.


Wjazd przez inny kraj

W celu odbycia międzylądowania (tranzytu) na lotnisku w innym kraju w drodze do Macedonii : zapytaj z wyprzedzeniem w konsulacie tego kraju, czy potrzebujesz wizy lub wizy tranzytowej (zwanej również wizą A lub wizą tranzytową).

 

 

Podróżowanie z nieletnimi dziećmi

Dzieci potrzebują własnego dokumentu podróży. Wpis do paszportu rodzica nie jest już ważny od 2012 roku.

W obrębie strefy Schengen zaleca się (nie jest to obowiązkowe) zabranie ze sobą kopii paszportu rodzica(ów), który nie podróżuje z Tobą za zgodą, co może zapobiec opóźnieniom podczas kontroli. Poza strefą Schengen zasady te są często bardziej rozbudowane. Więcej informacji oraz formularz zgody można znaleźć na stronie rijksoverheid.nl/onderonders/reismet-kinderen. Pomyśl również o krajach, przez które podróżujesz w drodze do celu.

Szczegóły

Informacje te dotyczą podróżnych posiadających obywatelstwo holenderskie.

 

ISTOTNE INFORMACJE

* Wszyscy obywatele muszą zameldować się w lokalnej policji w momencie przybycia do Macedonii, maksymalnie w ciągu 24 godzin, w przeciwnym razie zostaną ukarani grzywną w przypadku opuszczenia kraju. Ponadto, jeśli ktoś zatrzyma się w hotelu, hotel zarejestruje go na najbliższym posterunku policji. W przypadku pobytu z członkami rodziny lub w prywatnym mieszkaniu, właściciel lub członkowie rodziny muszą jednak towarzyszyć gościowi/ turystom na posterunku policji. Ponadto, papier wydany przez komisariat policji musi być przechowywany przez cały czas. W przypadku niezarejestrowania się na policji, grzywna będzie wynosić od 600 do 1000 euro i będzie podlegać ograniczeniu w zakresie powrotu do Macedonii.


* Przy wjeździe do Macedonii osoba niepełnoletnia (poniżej 18 roku życia) musi posiadać oświadczenie notarialne (poświadczone przez właściwy organ) rodziców/opiekunów.

 

* Jeśli z jakiegokolwiek powodu gość zmieni adres, należy to zgłosić na najbliższym posterunku policji i ponownie zarejestrować się pod nowym adresem.

 

* Ci, którzy mają więcej niż jeden paszport, muszą używać tego samego paszportu przy wjeździe / wyjeździe z Macedonii.

 

* Aby uzyskać wizę długoterminową na pobyt służbowy lub naukowy, trwający dłużej niż 90 dni, każdy obywatel USA, strefy Schengen i innych państw musi przed przyjazdem do Macedonii złożyć wniosek w najbliższym macedońskim konsulacie lub ambasadzie. Obywatelom wjeżdżającym do Macedonii w celach turystycznych / biznesowych nie wolno już zmieniać statusu na pobyt długoterminowy. Muszą oni opuścić kraj i ubiegać się o wizę długoterminową. * Cudzoziemcy posiadający wizę długoterminową muszą zgłosić się do oddziału Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy. Oddział, sektor dla obcokrajowców, znajduje się w budynku Macedońskiego Radia i Telewizji, Boulevard Goce Delcev, 9. piętro. Biuro pracuje od 9:00 do 12:00. Cudzoziemcy muszą odwiedzić ten urząd w ciągu 5 dni od dnia wjazdu do Macedonii. Dokument pobytowy zostanie wydany w ciągu 25 dni od daty złożenia wniosku.


* Osoby posiadające dokument podróży ONZ nie potrzebują wizy, aby wjechać do Macedonii.


* Mieszkańcy Albanii, Czarnogóry i Serbii mogą wjechać do Macedonii tylko z ważnym dokumentem tożsamości.

 

* Dokumenty wymagane przy pobycie krótkoterminowym Wiza (C) lub wiza tranzytowa (B)

- Ważny dokument podróży (paszport)

- Ubezpieczenie podróżne

- Zaproszenie lub oświadczenie o złożeniu zabezpieczenia (oświadczenie notarialne) poświadczone przez właściwy organ

- Dowód posiadania środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów pobytu (wyciąg z konta bankowego / karta kredytowa)

- Fotografia kolorowa (z białym tłem)

- Dowód, że podatek wizowy został zapłacony

- Formularz wniosku wizowego, wypełniony czytelnie